česky  čs
english  en
Čerpadla pro energetiku (2121050)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:16.04.2012
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:LKredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen studentům v navazujícím magisterském programu Strojní inženýrství, oboru Jaderná energetická zařízení. Studenti se sznámí se základní problematkou provozu čerpadel v hydraulických systémech a získají komplexnější orientaci v problematice volby typu, konstrukčního řešení a provozu hydrodynamických čerpadel zařazených do hydraulických systémů čerpání kapalin v energetice.
Vyučující
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
Základní fyzikální vlastnosti kapalin. Rozdělení hydraulických strojů. Hydraulický systém a jeho základní prvky. Hydrodynamická čerpadla a jejich charakteristiky. Hydrodynamická čerpadla v energetice. Základy fyzikální podobnosti a její aplikace v oboru hydrodynamických čerpadel. Zásady projektování sacího a výtlačného řadu potrubních systémů. Typické závady čerpacích zařízení. Vývojové tendence v oboru čerpadel pro energetiku.
Osnova cvičení
Řešení příkladů týkajících se přednášeného tématu.
Literatura
Melichar, J.: Hydraulické a pneumatické stroje. Část čerpadla. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009
Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje. Technický průvodce sv. 70, SNTL, Praha, 1992
Melichar, J., Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje, konstrukce a provoz. Monografie, 1. vyd. Vydavatelství ČVUT, Praha 2002
Melichar, J., Bláha, J.: Problematika soudobé čerpací techniky - vybrané partie. Vysokoškolská učebnice, 1. vyd. Česká technika - Nakladatelství ČVUT, Praha 2007
Požadavky
Výhodou je absolvování PVS předmětu Hydraulické a pneumatické stroje, ale mohou jej absolvovat všichni studenti, kteří mají zájem o informace z oboru hydraulických strojů a čerpací techniky.
Klíčová slova
čerpadlo, potrubí, čerpání kapalin
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)