česky  čs
english  en
Termodynamika (2121055)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:01.06.2011
Valid until: ??Range:3P+0C
Semestr:*Credits:4
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Rozšířený kurz termodynamiky prohlubující znalosti zejména v oblasti matematické teorie termodynamiky, nerovnovážné termodynamiky a termodynamiky vícesložkových systémů.

I. hlavní věta termodynamická, II. hlavní věta termodynamická, matematická teorie termodynamiky, nerovnovážná termodynamika, termodynamika vícesložkových systémů
Teacher's
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Letní 2020/2021
prof. Ing. Jiří Nožička CSc.
Letní 2019/2020
prof. Ing. Jiří Nožička CSc.
Letní 2018/2019
Structure
1. Základní pojmy TD.
2. Postuláty a hlavní věty termodynamiky.
3. Aplikace na nevratné stavové změny.
4. Obecná Maierova rovnice, tepelné kapacity.
5. Gibbsovy rovnice, termodynamické potenciály.
6. Zobecnělé síly a souřadnice, odvození Carnotových a Maxwellových vztahů.
7. Termodynamika nevratných stavových změn. Práce a sdělené teplo při nevrat. s.z., dissipace.
8. Řešení pomocí náhradních stavových změn, termodynamická a polytropická účinnost.
9. Popis chování reálného plynu, sestavování podkladů, vyhodnocování experimentálních dat.
10. Děje s nekonstantním množstvím látky, chemický potenciál, fugacita.
11. Vícesložkové systémy. Ideální a reálná směs. Objemové a tepelné efekty.
12. Chemické reakce. Aplikace hlavních vět a zákonů.
13. Fázové změny ve vícesložkových systémech.
14. Práce s výpočtovými podklady.
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)