česky  čs
english  en
Části a mechanismy strojů II. (2131026)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:ČMS2Schválen:16.05.2001
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předběžné konstrukční návrhy, konstrukční výpočty a aplikace os a hřídelů, kluzných a valivých ložisek, hřídelových spojek, částí klikového mechanismu, potrubí, jeho příslušenství a armatury.
Vyučující
Ing. Jan Kanaval Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. František Lopot Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Jan Kanaval Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Jaroslav Křička Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. František Lopot Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Jan Kanaval Ph.D.
Letní 2020/2021
Ing. Jaroslav Křička Ph.D.
Letní 2020/2021
Ing. František Lopot Ph.D.
Letní 2020/2021
Osnova
1) Kuželová soukolí. Geometrie soukolí. Silové poměry. Kontrolní a návrhové výpočty.
2) Šroubová soukolí. Geometrie soukolí. Silové a rychlostní poměry. Kontrolní a návrhové výpočty. Mazání, účinnost.
3) Šneková soukolí. Geometrie soukolí. Silové a rychlostní poměry. Kontrolní a návrhové výpočty. Mazání, účinnost.
4) Hřídele a osy. Namáhání hřídelů. Návrhové a kontrolní výpočty. Model hřídele - nosník.
5) Hřídele a osy. Statická a dynamická bezpečnost. Ukládání hřídelů.
6) Valivá ložiska. Rozdělění ložisek. Zatížení, návrh a kontrola ložiska.
7) Valivá ložiska. Statická a dynamická únosnost. Vitřní kinematické a silové poměry. Ukládání hřídelů.
8) Kluzná ložiska. Základy tribologie. Hydrodynamická a hydrostatická ložiska. Návrh a kontrola ložisek.
9) Hřídelové spojky. Funkce a rozdělění spojek. Silové poměry. Spojky pevné, vyrovnávací a jejich návrh.
10) Hřídelové spojky. Funkce a rozdělění spojek. Silové poměry. Spojky pružné, výsuvné a jejich návrh.
11) Pružiny. Rozdělění pružin. Materiály, zatížení a namáhání pružin. Návrhové výpočty.
12) Klikové mechanizmy. Typy mechanizmů. Silové a kinematické poměry. Namáhání a pevnostní kontrola členů. Vyvažování.
13) Potrubí a armatury. Části potrubních systémů a jejich funkce. Základní parametry potrubních systémů. Návrhové a kontrolní výpočty armatur.
Literatura
Jančík, L., Zýma, J.: Části a mechanismy strojů (bakalářské studium). ČVUT Praha, 2004
Zýma, J.; Neužil, M.: Části a mechanismy strojů. Potrubí a armatury. ČVUT Praha, 1998
Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6, Části strojů, 1. a 2. svazek. SNTL Praha, 1989 a 1990
Požadavky
Zkouška:
- znalost celého rozsahu přednášené látky,
- schopnost naskicovat bezpředlohově zadaná uložení hřídelů v převodovkách s valivými ložisky,
- numerické výpočtové řešení zadaného příkladu jednoduché konstrukční úlohy s použitím technické literatury
Klíčová slova
Nosné systémy, osy, hřídele, kluzná ložiska, valivá ložiska, hřídelové spojky, klikové mechanismy, součásti klikového mechanismu, potrubí, armatury, dimenzování, konstrukční výpočty, únosnost, životnost, spolehlivost, SEPS.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)