česky  čs
english  en
Části a mechanismy strojů II. (2131026)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:ČMS2Schválen:16.05.2001
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět přímo navazuje na Části a mechanismy strojů I. a dále studentům doplňuje informace o částech strojů tak, aby na konci kurzu student disponoval uceleným přehledem a znalostmi o problematice částí strojů, které od něj očekává průmyslová sféra. Předmět je zakončen zkouškou složenou z části výpočetní, teoretické a skicovací, které v omezeném rozsahu zahrnují prověření znalostí z ČMS1 (to je nezbytné, protože student musí prokázat, že pobral látku za dva semestry v celé její šíři a zásadních souvislostech).
Vyučující
Ing. Jan Flek
Letní 2023/2024
Ing. Jan Kanaval Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. František Lopot Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Jan Kanaval Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. František Lopot Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Jan Kanaval Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Jaroslav Křička Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. František Lopot Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
• Kuželová soukolí
• Šroubová a šneková soukolí
• Převodovky a části převodovek
• Převody třecí
• Převody lanové
• Převody řemenové, řetězové
• Mechanické pružiny vinuté
• Mechanické pružiny jiné
• Hydraulika
• Pneumatika
• Mechanismy a jejich části
• Stavební prvky konstrukcí
• Rezerva pro účast experta z průmyslu
Literatura
Jančík, L., Zýma, J.: Části a mechanismy strojů (bakalářské studium). ČVUT Praha, 2004
Zýma, J.; Neužil, M.: Části a mechanismy strojů. Potrubí a armatury. ČVUT Praha, 1998
Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6, Části strojů, 1. a 2. svazek. SNTL Praha, 1989 a 1990
Požadavky
Zkouška:
- znalost celého rozsahu přednášené látky,
- schopnost naskicovat bezpředlohově zadaná uložení hřídelů v převodovkách s valivými ložisky,
- numerické výpočtové řešení zadaného příkladu jednoduché konstrukční úlohy s použitím technické literatury
Klíčová slova
Nosné systémy, osy, hřídele, kluzná ložiska, valivá ložiska, hřídelové spojky, klikové mechanismy, součásti klikového mechanismu, potrubí, armatury, dimenzování, konstrukční výpočty, únosnost, životnost, spolehlivost, SEPS.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)