česky  čs
english  en
Přenos tepla a vlhkosti v technice prostředí (2161051)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:PTVTPSchválen:28.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Aplikace poznatků o přenosu tepla a hmoty na jevy v technice prostředí. Nástroje k řešení úloh spojených s se sdílením tepla a přenosem vlhkosti.
Vyučující
Ing. Martin Barták Ph.D.
Zimní 2024/2025
Ing. Martin Barták Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Martin Barták Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Martin Barták Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Transportní rovnice, mezní vrstva, přenos tepla vedením, prouděním a zářením, přenos vlhkosti, základy stavební fyziky, výměníky tepla.

Osnova cvičení
Vedení a prostup tepla složenou konstrukcí, přirozená a nucená konvekce, tepelná radiace, přenos vlhkosti, výměníky tepla.
Literatura
Hemzal K.: Přenosové jevy v technice prostředí. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-02924-7
Požadavky
Základy mechaniky tekutin a sdílení tepla.
Klíčová slova
přenos tepla, přenos vlhkosti, technika prostředí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)