česky  čs
english  en
Projekt II (2323012)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:PRO2Schválen:28.02.2018
Platí do: ??Rozsah:0P+5C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Projekt II. je založen na týmové spolupráci 3-4 studentů, kteří společně řeší určitý problém z oblasti materiálového inženýrství. Témata jednotlivým skupinám zadávají vedoucí.
Osnova
Literatura
Dle doporučení vedoucího práce a okolnostech zadaného tématu.
Požadavky
práce v rozsahu 35-40 stran a její obhajoba
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)