Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Projektování výrobních procesů (2341515)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:20.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2+2
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět, obsah, rozdělení a úkoly Projektování výrobních procesů. Etapy technologického projektování výroby. P - Q diagramy. Technologičnost konstrukce. Koncentrace operací. Volba polotovaru. Řezné a nastřihové plány. Využití materiálu. Náklady. Přídavky. Základny. Řetězce mír - přepočet. Faktory přesnosti výroby. Volba výrobního zařízení a nářadí z technického a ekonomického hlediska. Metody hodnocení variant technologických postupů. Využití RA. Rozbory součástkové základny. Třídění a třídníky. Využití PC. TPV pomocí PC. Systém ASEPO. Typová a skupinová technologie.Podmínky volby NC strojů. Optimální výrobnost. Opimální technologie výroby významných součástkových souborů.
Vyučující
Ing. Jiří Kyncl
Letní 2017/2018
Ing. Jiří Kyncl
Letní 2016/2017
Ing. Jiří Kyncl
Letní 2015/2016
doc. Ing. Vratislav Preclík CSc.
Letní 2015/2016
Osnova
1. Etapy a fáze technologického projektování. P-Q diagramy a jejich význam. Operace jednoduché a složené. Stupeň koncentrace. Význam ukazatelů a třídění spotřeby času.
2. Volba polotovaru pro výrobu součástí. Metody výroby. Spotřeba materiálu a jeho vužití. Řezné a nástřihové plány. Náklady.
3. Přídavky na obrábění a metody jejich určování. Technologičnost konstrukce.
4. Základny. Druhy. Technologická základna. Přepočet rozměrových řetězců.
5. Přesnost výroby. Stanovení tolerancí a chyb. Pravděpodobnost dodržení rozměrů.
6. Volba strojů a nářadí z technického a ekonomického hlediska.
7. Hodnocení variant technologického postupu. Respektování časové struktury a nákladů.
8. Kritická dávka a množství. Využití RA.
9. Rozbory součástkové základny. Třídění a klasifikační soustavy.
10. Využití PC při automatickém sestavování technologických postupů. Systém ASEPO a SYSKLASS.
11. Technologické charakteristiky. Typová a skupinová technologie. Komplexní technologická standardizace. Standardní technologická místa. Podmínky pro NC stroje.
12. Optimální výrobnost strojů. Optimální technologie výroby nejvýznamnějších součástkových souborů (součásti typu hřídelů, ozubená kola).
13. Metodika projektování interních montáží.
Osnova cvičení
1. Rozbor technologičnosti konstrukce.
2. Návrh optimální technologie výroby zadané součásti.
3. Návrh druhu, rozměrů a způsobu výroby polotovaru, určení přídavků na obrábění, normální spotřeby materiálu a stupně využití materiálu.
4. Návrh počtu a pořadí technologických i kontrolních operací. Návrh druhu a velikosti strojů a zařízení pro výrobu.
5. Návrh nářadí (normální a speciální).
6. Technologické a technicko-ekonomické podmínky jednotlivých operací a úseků (spotřeba času, strojní časy a časy práce, časy jednotkové a dávkové).
Literatura
- Zelenka,A.-Preclík,V.- Haninger,M.: Projektování procesů obrábění a montáží, skripta FS, ČVUT 1999
- Preclík,V.: Průmyslová logistika, monografie, Nakladatelství ČVUT 2006
- Zelenka,A.-Preclík,V.- Haninger,M.: Projektování výrobních procesů, skripta FS , Vydavatelství ČVUT 1992
Požadavky
Znalost základů technologie obrábění, montáže a výroby polotovarů pro strojírenské součásti, znalost základů vypracování konstrukční a technologické dokumentace. Vypracování semestrální práce.
Klíčová slova
podpora výrobního procesu, technologické postupy, přesnost výroby, volba polotovaru, obrábění součástkových souborů, montáž, technologičnost
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/61d0d833/2018-07-13/02:54)