česky  čs
english  en
Komunikace a jednání s lidmi (2383009)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:KJLSchválen:02.03.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem kurzu je ukázat studentům, že se komunikace stala součástí kvalifikace každého pracovníka a manažera. Základem interpersonální komunikace je rétorika, která se rozvíjí od klasické školy ve starověkém Řecku až do nejnovějších škol v Evropě a na celém světě. Hlavní pozornost se v kurzu věnuje analýze monologu (vystoupení - prezentace) a dialogu (jednání, rozhovor). Studentům se vysvětluje význam nonverbální komunikace a ukazují se metody vlastního sebezdokonalování v komunikaci.
Vyučující
doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.
Letní 2021/2022
doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.
Letní 2020/2021
Osnova
1.Komunikace jako součást profesního vybavení každého moderního pracovníka, inženýra, manažera, vedoucího týmu a týmového pracovníka atd.
2.Rétorika jako základ mezilidské komunikace, klasická škola rétoriky, rétorika jako věda a umění.
3.Osobnostní předpoklady pro komunikaci.
4.Základní principy komunikace a jejich aplikace v řeči, v písemném projevu, v nonverbální komunikaci.
5.Základní bariéry komunikace a nejčastější chyby v každodenní praxi. Monolog. Dialog. Prezentace. Sebeprezentace.
6.Základní principy etikety.
Osnova cvičení
1. Komunikace jako součást profesního vybavení každého inženýra, manažera.
2. Rétorika, klasická škola rétoriky, rétorika v současnosti.
3. Osobnostní předpoklady pro komunikaci.
4. Základní principy komunikace, řeč, písemný projev, nonverbální komunikace.
5. Základní bariéry komunikace a nejčastější chyby v každodenní praxi.
6. Základní principy etikety.
Literatura
Základní:
Šafránková J. a kol.: Komunikace a jednání s lidmi. ČVUT, Praha 2009

Další doporučené:
Kohout, J.: Rétorika - umění mluvit a jednat s lidmi, Management Press, Praha 2005
Khelerová, V.: Komunikační a obchodní dovednosti manažera, Grada Publishing, Praha
1999
Požadavky
Prezentace zvoleného tématu, příprava a prezentace rozhovoru, zpětná vazba k prezentujícím, diskuse.
Šafránková J. a kol.: Komunikace a jednání s lidmi. ČVUT, Praha 2009
Klíčová slova
Komunikace, rétorika, gestikulace, hlasová modulace, bariéry komunikace, motivace posluchačů, prezentace, etiketa.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)