česky  čs
english  en
Řízené mechanické systémy II. (2312027)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:07.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Kanonické formy řízených dynamických systémů. Teorie optimálního řízení, Pontrjaginův princip maxima, Bellmanův princip optimality, dynamické programování. Stabilita nelineárních systémů, Ljapunovova metoda. Metody nelineárního řízení, přesná vstupně- výstupní linearizace, klouzavé řízení, řízení NQR. Ljapunovovské řízení. Prediktivní řízení. H2/Hinf řízení.
Vyučující
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Letní 2023/2024
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Letní 2022/2023
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Letní 2021/2022
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Letní 2021/2022
Osnova
Kanonické formy řízených dynamických systémů.
Teorie optimálního řízení, Pontrjaginův princip maxima, Bellmanův princip optimality, dynamické programování.
Stabilita nelineárních systémů, Ljapunovova metoda.
Metody nelineárního řízení, přesná vstupně- výstupní linearizace, klouzavé řízení, řízení NQR.
Ljapunovovské řízení.
Prediktivní řízení.
H2/Hinf řízení.
Literatura
Valášek, M. a kol.: Mechatronika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996
Štecha, J., Havlena, V.: Teorie dynamických systémů, Vydavatelství ČVUT, Praha 1993
Havlena, V., Štecha, J.: Moderní teorie řízení, Vydavatelství ČVUT, Praha 1994
Khalil, H.: Nonlinear systems, Prentice Hall, New Jersey, 2002
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)