česky  čs
english  en
Pohony výrobních strojů - servomechanismy III. (2351123)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+1L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na pohony robotů a posuvových os v NC strojích. Studenti se znalostmi naváží na dříve vykládanou látku v předmětech PSS1 a PSS2. Postupně se seznámí s požadavky na servomechanismy u výrobních strojů. Předmět se postupně zabývá řízením proudu (momentu), rychlosti a polohy u jedno a vícehmotových mechanických systémů. Dále přesností trajektorie u dráhového řízení víceosých výrobních strojů, řízením rozběhů, dynamickou poddajností regulace. Náplní jsou též matematické modely a experimentální metody se zaměřením na posuvové osy. Na závěr je na provedeno krátké seznámení se se specifiky regulace přímých a vysoce dynamických pohonů.
Vyučující
Ing. Lukáš Novotný Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Jiří Švéda Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Lukáš Novotný Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Jiří Švéda Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Lukáš Novotný Ph.D.
Letní 2017/2018
Ing. Jiří Švéda Ph.D.
Letní 2017/2018
Osnova
Požadavky na servomechanismy u výrobních strojů, specifika elektromechanických a přímých pohonů, zásady jejich regulace. Způsoby řízení momentu, rychlosti a polohy. Druhy regulačních algoritmů, podřízené zpětné vazby, feedforwardy. Přesnost trajektorie u dráhového řízení víceosých výrobních strojů, řízení rozběhů, chyby při interpolaci, vliv nelinearit. Regulace vícehmotových soustav, dynamická poddajnost regulace. Komunikace mezi řídícím systémem a pohonem. Matematické modely, experimentální metody vyšetřování servomechanismů.
Osnova cvičení
Cvičení:
1. Kopírovací zařízení, řízení polohy lineárního hydromotoru, stavová regulace
2. Proudová regulace prstencového motoru
3. Řízení polohy a rychlosti prstencového motoru
4. Řízení poddajné vícehmotové soustavy
5. Řízení polohy a rychlosti pohonu s kuličkovým šroubem
6. Souběh dvou pohonů v gantry regulaci
7. zápočet
Literatura
1. BALÁTĚ, J. Automatické řízení. Praha: BEN-technická literatura, 2003, 664 s. s.. ISBN: 80-7300-020-2.
2. SOUČEK, P. Elektrohydraulické servomechanismy. Praha: ČVUT, 1992. Skripta.
3. SOUČEK, P. Pohony výrobních zařízení (servomechanismy). Praha: ČVUT, 1997. Skripta.
4. SOUČEK, P. Regulační pohony v posuvech NC strojů: Speciální příloha MM Prumyslové spektrum. 2010. ISSN: 1212-2572.
5. SOUČEK, P. Servomechanismy ve výrobních strojích, sv. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, 210-- s.. ISBN: 80-01-02902-6.
6. SOUČEK, P. a A. BUBÁK. Vybrané statě z kmitání v pohonech výrobních strojů., sv. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické, Nakladatelství ČVUT, 2008, 152-- s.. ISBN: 978-80-01-04048-5.
7. MANN, H. a M. ŠEVČENKO. Snadné počítačové modelování dynamických soustav: Příručka k internetovému kurzu a simulačnímu .. Praha: ČVUT, 2008.
Požadavky
Vazba na předchozí předměty PSS1 a PSS2;

Tématické okruhy - požadavky ke zkoušce:
- Proudová regulace
- Rychlostní regulace
- Polohová regulace
- Předkorekce rychlosti a proudu (feedforward)
- Polohová zpětná vazba s dynamikou 2. řádu
- Kaskádní regulace 2-hmotového systému
- Interakce dynamických vlastností 2-hm. systému a regulace
- Problematika pohybových os s přímými pohony
- Přesnost polohování
- Součinnost dvou a více pohonů
- Vysoce dynamické pohony
Klíčová slova
Servomechanismy; elektrické pohony; kaskádní regulace; regulace proudu; regulace rychlosti; regulace polohy; dráhové řízení; řízení mechanických soustav.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)