Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
12102 >
2021026 Fyzika I , 4+2, (anotace)
2022010 Fyzikální základy moderních technologií , 2+1, (anotace)
E021026 Physics I , 4+2, (anotace)
E023013 Practical Class in Physics I , 0+2, (anotace)
2023013 Praktikum z Fyziky I , 0+2, (anotace)
2026002 Seminární cvičení z fyziky I. , 0+2, (anotace)
12104 >
2046155 Anglická konverzace - rodilý mluvčí , 0+2, (anotace)
2041061 Angličtina - bakalářská zkouška , 0+2, (anotace)
2043081 Angličtina - přípravná výuka , 0+2, (anotace)
2046070 Angličtina nižší střední , 0+2, (anotace)
2046074 Angličtina pokročilí , 0+2, (anotace)
2046072 Angličtina vyšší střední , 0+2, (anotace)
2046068 Angličtina začátečníci , 0+2, (anotace)
E046125 Czech - Lower Intermediate , 0+2, (anotace)
E046119 Czech Language for Beginners I. , 0+2, (anotace)
2041063 Francouzština - bakalářská zkouška , 0+2, (anotace)
2041083 Francouzština - magisterská zkouška , 0+0, (anotace)
2043083 Francouzština - přípravná výuka , 0+2, (anotace)
2046086 Francouzština nižší střední , 0+2, (anotace)
2046090 Francouzština pokročilí , 0+2, (anotace)
2046088 Francouzština vyšší střední , 0+2, (anotace)
2046084 Francouzština začátečníci , 0+2, (anotace)
2041062 Němčina - bakalářská zkouška , 0+2, (anotace)
2043082 Němčina - přípravná výuka , 0+2, (anotace)
2046078 Němčina nižší střední , 0+2, (anotace)
2046080 Němčina vyšší střední , 0+2, (anotace)
2046076 Němčina začátečníci , 0+2, (anotace)
2041065 Ruština - bakalářská zkouška , 0+2, (anotace)
2041085 Ruština - magisterská zkouška , 0+0, (anotace)
2043085 Ruština - přípravná výuka , 0+2, (anotace)
2046137 Ruština nižší střední , 0+2, (anotace)
2046141 Ruština pokročilí , 0+2, (anotace)
2046139 Ruština vyšší střední , 0+2, (anotace)
2046135 Ruština začátečníci , 0+2, (anotace)
2043084 Španělština - přípravná výuka , 0+2, (anotace)
2046098 Španělština nižší střední , 0+2, (anotace)
2046096 Španělština začátečníci , 0+2, (anotace)
12105 >
2111719 Biomechanika 2 , 2+1, (anotace)
2111031 Dynamická pevnost a životnost , 3+1, (anotace)
E111057 Finite Element Method I. , 3+1, (anotace)
E111706 Mechanics of Composite Materials , 3+1, (anotace)
2111706 Mechanika kompozitních materiálů , 3+1, (anotace)
2111083 Mechanika kontinua , 3+0, (anotace)
2111019 Mechanika kontinua , 3+0, (anotace)
2111057 Metoda konečných prvků I. , 3+1, (anotace)
2112008 Metoda konečných prvků 0 , 1+3, (anotace)
2111728 Nanobiomechanika , 2+0, (anotace)
2111077 Pevnost letadel a motorů , 3+2, (anotace)
2113111 Projekt I. , 0+5, (anotace)
2113113 Projekt III. , 0+10, (anotace)
2111103 Pružnost a pevnost II , 3+3, (anotace)
2116052 Seminář z pružnosti a pevnosti II. (1.zápis) , 0+2, (anotace)
E111103 Strenght of Materials II , 3+3, (anotace)
2112024 Základy anatomie a fyziologie I. , 3+2, (anotace)
12110 >
E141504 Electrical Circuits and Electronics , 2+2, (anotace)
2141504 Elektrické obvody a elektronika , 2+2, (anotace)
2141067 Elektronika pro mobilní prostředky , 2+1, (anotace)
2141204 Úvod do elektrotechniky pro technology , 2+2, (anotace)
12112 >
2121027 Aerodynamika , 2+0, (anotace)
2126015 Experimentální mechanika tekutin a termodynamika , 0+3, (anotace)
E121502 Fluid Dynamics , 3+2, (anotace)
2121042 Hydrostatická čerpadla a převody , 2+1, (anotace)
2126041 Malé vodní turbíny , 2+0, (anotace)
2121502 Mechanika tekutin , 3+2, (anotace)
2126035 Mechanika tekutin - seminář , 0+3, (anotace)
2122092 Oborový projekt , 0+6, (anotace)
2126060 Odborná praxe , 40hod, (anotace)
2121043 Počítačová mechanika tekutin , 3+0, (anotace)
2123111 Projekt I. , 0+5, (anotace)
E123113 Projekt III , 0+10, (anotace)
2123113 Projekt III. , 0+10, (anotace)
2126040 Projektování termoplastových a potrubních systémů , 2+1, (anotace)
2121016 Teoretická mechanika tekutin , 3+0, (anotace)
2121023 Termomechanika , 3+2, (anotace)
2126034 Termomechanika - seminář , 0+3, (anotace)
R126034 Termomechanika - seminář , 0+3, (anotace)
E121023 Thermomechanics , 3+2, (anotace)
12113 >
2131519 Části strojů pro technology , 2+3, (anotace)
2133111 Projekt I. , 0+5, (anotace)
2132113 Projekt III. , 0+10, (anotace)
2131118 Projektování ocelových konstrukcí , 3+1, (anotace)
2133013 Strojírenské konstruování III. , 0+2, (anotace)
2131036 Teorie transportních strojů II. , 2+1, (anotace)
2131034 Tribologie , 3+1, (anotace)
2131101 Zemědělské stroje , 2+1, (anotace)
12116 >
2161083 Aerodynamika větrání , 2+1, (anotace)
E163985 Bachelor Thesis , 0+6, (anotace)
2163985 Bakalářská práce , 0+6, (anotace)
E162016 Building and HVAC Systems Simulation , 1+1, (anotace)
2162015 CFD pro tepelnou techniku II , 1+2, (anotace)
2163998 Diplomová práce , 0+10, (anotace)
2163086 Diplomová práce , 0+20, (anotace)
E161004 Environmental Engineering , 3+2, (anotace)
2162700 Experimentální metody 1 , 0+4, (anotace)
2161079 Klimatizace , 2+1, (anotace)
2162055 Odlučování tuhých emisí , 1+1, (anotace)
2163032 Projekt , 0+4, (anotace)
2163011 Projekt I. , 0+5, (anotace)
2163034 Projekt IB II. , 0+4, (anotace)
2163013 Projekt III. , 0+5, (anotace)
2162024 Průmyslová vzduchotechnika , 1+1, (anotace)
2161108 Přenosové jevy , 2+1, (anotace)
2161102 Sálavé a průmyslové vytápění , 2+1, (anotace)
2162064 Snižování hluku a vibrací , 2+1, (anotace)
2161004 Technika prostředí , 3+2, (anotace)
2163077 Základní experimentální metody , 1+2, (anotace)
2162540 Základy technické akustiky , 2+1, (anotace)
2161564 Základy větrání , 3+1, (anotace)
2161596 Základy vytápění , 3+1, (anotace)
2161586 Základy zásobování teplem , 3+1, (anotace)
2162056 Zdravotně technické instalace , 2+1, (anotace)
12118 >
E181107 Computational Fluid Dynamics , 2+2, (anotace)
E181071 Computer Aided Design , 2+1, (anotace)
2181127 Difúzně separační procesy , 3+1, (anotace)
E181123 Fundamentals of Polymer Processing , 2+1, (anotace)
2182001 Fyzikální chemie , 2+1, (anotace)
2181130 Fyzikální chemie , 3+1, (anotace)
2181502 Hydromechanická zařízení , 2+2, (anotace)
2182019 Chemie , 2+1, (anotace)
E182019 Chemistry , 2+1, (anotace)
E181096 Modelling and Process Control , 2+1, (anotace)
2181096 Modelování a řízení procesů , 2+1, (anotace)
E181141 Numerical Analysis of Processes , 2+1, (anotace)
2181141 Numerická analýza procesů , 2+1, (anotace)
E181136 Processing Equipment Design , 3+2, (anotace)
E183011 Project I , 0+5, (anotace)
2183011 Projekt I. , 0+5, (anotace)
2183707 Projekt I. , 0+7, (anotace)
2183013 Projekt III. , 0+10, (anotace)
2181071 Projektování s podporou počítače , 2+1, (anotace)
2181009 Tepelné výměníky , 3+1, (anotace)
2181136 Základy stavby procesních zařízení , 3+2, (anotace)
2181123 Základy zpracovatelské techniky , 2+1, (anotace)
12132 >
E321076 Aerospace materials , 2+1, (anotace)
2323998 Diplomová práce , 0+10, (anotace)
2321071 Fyzikální metalurgie , 3+1, (anotace)
E322043 Heat Treatment Project , 1+4, (anotace)
2321082 Chemické a fyzikální vlastnosti kompozitů , 2+2, (anotace)
2321081 Chemické a fyzikální vlastnosti plastů , 2+2, (anotace)
2321075 Integrita materiálu , 2+1, (anotace)
2322056 Korozivzdorné a žárupevné materiály , 2+1, (anotace)
E321039 Materials Science II. , 2+2, (anotace)
2321039 Nauka o materiálu II. , 2+2, (anotace)
2321073 Nekovové materiály , 2+2, (anotace)
2322091 Oborový projekt - Ústav materiálového inženýrství , 0+2, (anotace)
E322114 Project I. , 0+5, (anotace)
2322114 Projekt I. , 0+5, (anotace)
2322043 Projekt tepelného zpracování , 1+4, (anotace)
2322053 Technické materiály , 2+1, (anotace)
2322041 Tepelné zpracování , 2+1, (anotace)
12133 >
2336005 Autodesk pro 3D návrhy ve strojírenství , 0+2, (anotace)
2333993 Bakalářská práce , 0+6, (anotace)
2333998 Diplomová práce , 0+10, (anotace)
2336016 Kování a tepelné zpracování , 1+2, (anotace)
2336010 Metody přesného lití II. , 2+2, (anotace)
2332991 Oborový projekt - ISP , 0+2, (anotace)
2332091 Oborový projekt - Ústav strojírenské technologie , 0+2, (anotace)
2332010 Projekt odlitku, výkovku, výlisku, svařence , 1+4, (anotace)
2336012 Svařování v praxi , 0+2, (anotace)
2331065 Technologičnost konstrukcí , 3+1, (anotace)
K331068 Technologie I. , 10/6, (anotace)
2331068 Technologie I. , 2+2, (anotace)
2331505 Technologie svařování , 2+1, (anotace)
E331068 Technology I. , 2+2, (anotace)
E332052 Technology of Production of ICE , 1+1, (anotace)
2331012 Teorie a metodika tváření , 3+2, (anotace)
2331090 Teorie slévání , 3+1, (anotace)
E333008 The Fundamental Technology I. , 1+1, (anotace)
E331012 Theory and Practise of Metal Forming , 3+2, (anotace)
E331090 Theory of Casting , 3+1, (anotace)
K333008 Základy technologie I , 4/4, (anotace)
2333008 Základy technologie I. , 1+1, (anotace)
12134 >
2341083 Aditivní a alternativní technologie , 2+2, (anotace)
2341102 Automatizace montážních procesů , 2+2, (anotace)
2342032 Automatizace programování obráběcích strojů , 1+2, (anotace)
2343993 Bakalářská práce , 0+6, (anotace)
2343998 Diplomová práce , 0+10, (anotace)
E341004 Manufacturing Systems Design , 2+2, (anotace)
2342091 Oborový projekt - Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie , 0+2, (anotace)
2341002 Obráběcí nástroje , 2+1, (anotace)
2346008 Pokročilá měření v technologii obrábění , 0+2, (anotace)
2346018 Praktikum obrábění na CNC strojích , 0+2, (anotace)
E342114 Project III. , 0+5, (anotace)
2342114 Projekt III. , 0+5, (anotace)
2341004 Projektování výrobních systémů , 2+2, (anotace)
2346007 Seminář z technologie II. , 0+2, (anotace)
2341001 Strojírenská metrologie , 2+2, (anotace)
2342119 Technická normalizace, jakost, metrologie , 1+4, (anotace)
K341014 Technologie II. , 8/8, (anotace)
2341014 Technologie II. , 2+2, (anotace)
E341014 Technology II. , 2+2, (anotace)
E346007 Technology II. Seminary , 0+2, (anotace)
E341076 Technology of Automotive Production , 3+2, (anotace)
2341012 Teorie a metodika obrábění , 3+2, (anotace)
2343010 Základy technologie II. , 1+1, (anotace)
12138 >
2381068 Kalkulace a rozpočetnictví , 2+2, (anotace)
2383009 Komunikace a jednání s lidmi , 1+1, (anotace)
E383008 Managerial Psychology , 1+1, (anotace)
2383107 Manažerské dovednosti , 1+1, (anotace)
2382091 Oborový projekt - Ústav řízení a ekonomiky podniku , 0+2, (anotace)
2381514 Projektový management , 2+2, (anotace)
2381059 Průmyslový marketing , 3+1, (anotace)
2381504 Účetnictví , 2+2, (anotace)
2383001 Základy práva , 1+1, (anotace)
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/61d0d833/2018-07-13/02:54)