Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Praktikum z Fyziky II (2023012)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:PF2Schválen:08.04.2014
Platí do: ??Rozsah:0+2
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen studentům, kteří se připravují na zkoušku z Fyziky II. Praktikum je vedeno formou seminárního cvičení s krátkým doplňujícím výkladem. Důraz je kladen na postupy výpočtů zkouškových příkladů.
Osnova
Elektrický proud, magnetické pole,elektromagnetické pole.Částicová povaha elektromagnetického záření,vlnová povaha částic, kvantová mechanika.Optika. Fyzika pevných látek. Jaderná fyzika. Ionizující záření.
Osnova cvičení
Elektrický proud, magnetické pole,elektromagnetické pole.Částicová povaha elektromagnetického záření,vlnová povaha částic, kvantová mechanika.Optika. Fyzika pevných látek. Jaderná fyzika. Ionizující záření.
Literatura
Samek, Solar, Chren : Sbírka příkladů z fyziky II, Nakladatelství ČVUT Praha 2004
Požadavky
Podmínkou zápočtu je 75 % účast a úspěšné absolvování průběžných testů.
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/fb0a242e/2017-11-15/09:27)