česky  čs
english  en
Dehydratační procesy (2181090)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:8Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Snižování obsahu vody v potravině vedoucí k prodloužení trvanlivosti, snižování nákladů na dopravu a skladování. Základní dehytratační procesy, principy, vazby vlhkosti v materiálu, teorie sušení a aplikace při návrhu zařízení. Sušení rozprašovací, fluidní, sublimační, membránové procesy. Podklady pro návrh a konstrukci.(Pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)