česky  čs
english  en
Angličtina - bakalářská zkouška (2041061)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:ZBANSchválen:02.03.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá společnému evropskému referenčnímu rámci B2
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.
Osnova
Osnova cvičení
Gramatika: modalita, tvoření slov, souslednost časů
Odborná angličtina: interpretace grafů, zdroje energie, životní prostředí
Gramatika: vedlejší věty, předminulý čas
Konverzační okruhy: studium
Odborná část: vzdělávání, věda a výzkum
Literatura
D. Jirků: English Grammar Intermediate
J. Dvořáková, D. Jirků: English for Future Engineers
Interní materiály Ústavu jazyků
Požadavky
Požadavky ke zkoušce:

https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12104/ZBAN-2041061/Bakal%c3%a1%c5%99sk%c3%a1%20zkou%c5%a1ka%20z%20AJ%20-%20po%c5%beadavky.doc
Klíčová slova
čtení, mluvení, psaní, poslech
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)