česky  čs
english  en
Experimentální mechanika tekutin a termodynamika (2126015)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:08.11.2096
Platí do: ??Rozsah:0P+3C
Semestr:ZKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Obecná problematika metrologie. Měření základních a odvozených veličin. Vyhodnocování měření. Vlastnosti měřicích systémů. Termoanemometrie. Laserová anemometrie. Zviditelňování proudění. Fyzikální podobnost. Analogie. Teorie modelování. Aerodynamické tunely. Měření na lopatkových strojích. Návštěva odborného pracoviště.
Osnova
Individuální projekty
Literatura
Klíčová slova
Experimentální metody, zpracování výsledků měření, termoanemometrie, laserová dopplerovská anemometrie, roviná laserová anemometrie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)