Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
A >
2341083 Aditivní a alternativní technologie , 2+2, (Anotace)
2121027 Aerodynamika , 2+0, (Anotace)
2161083 Aerodynamika větrání , 2+1, (Anotace)
2341102 Automatizace montážních procesů , 2+2, (Anotace)
2342032 Automatizace programování obráběcích strojů , 1+2, (Anotace)
B >
E163985 Bachelor Thesis , 0+6, (Anotace)
2343993 Bakalářská práce , 0+6, (Anotace)
2163985 Bakalářská práce , 0+6, (Anotace)
2111719 Biomechanika 2 , 2+1, (Anotace)
E162016 Building and HVAC Systems Simulation , 1+1, (Anotace)
C >
2162015 CFD pro tepelnou techniku II , 1+2, (Anotace)
E046125 Czech - Lower Intermediate , 0+2, (Anotace)
E046119 Czech Language for Beginners I. , 0+2, (Anotace)
D >
2163998 Diplomová práce , 0+10, (Anotace)
2343998 Diplomová práce , 0+10, (Anotace)
2163086 Diplomová práce , 0+20, (Anotace)
2111031 Dynamická pevnost a životnost , 3+1, (Anotace)
E >
E161004 Environmental Engineering , 3+2, (Anotace)
2126015 Experimentální mechanika tekutin a termodynamika , 0+3, (Anotace)
2162700 Experimentální metody 1 , 0+4, (Anotace)
F >
E111057 Finite Element Method I. , 3+1, (Anotace)
E121502 Fluid Dynamics , 3+2, (Anotace)
2021026 Fyzika I , 4+2, (Anotace)
2022010 Fyzikální základy moderních technologií , 2+1, (Anotace)
H >
2121042 Hydrostatická čerpadla a převody , 2+1, (Anotace)
K >
2161079 Klimatizace , 2+1, (Anotace)
M >
2126041 Malé vodní turbíny , 2+0, (Anotace)
E341004 Manufacturing Systems Design , 2+2, (Anotace)
E111706 Mechanics of Composite Materials , 3+1, (Anotace)
2111706 Mechanika kompozitních materiálů , 3+1, (Anotace)
2111083 Mechanika kontinua , 3+0, (Anotace)
2111019 Mechanika kontinua , 3+0, (Anotace)
2121502 Mechanika tekutin , 3+2, (Anotace)
2126035 Mechanika tekutin - seminář , 0+3, (Anotace)
2111057 Metoda konečných prvků I. , 3+1, (Anotace)
2112008 Metoda konečných prvků 0 , 1+3, (Anotace)
N >
2111728 Nanobiomechanika , 2+0, (Anotace)
O >
2122092 Oborový projekt , 0+6, (Anotace)
2342091 Oborový projekt - Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie , 0+2, (Anotace)
2341002 Obráběcí nástroje , 2+1, (Anotace)
2126060 Odborná praxe , 40hod, (Anotace)
2162055 Odlučování tuhých emisí , 1+1, (Anotace)
P >
2111077 Pevnost letadel a motorů , 3+2, (Anotace)
E021026 Physics I , 4+2, (Anotace)
2121043 Počítačová mechanika tekutin , 3+0, (Anotace)
2346008 Pokročilá měření v technologii obrábění , 0+2, (Anotace)
E023013 Practical Class in Physics I , 0+2, (Anotace)
2346018 Praktikum obrábění na CNC strojích , 0+2, (Anotace)
2023013 Praktikum z Fyziky I , 0+2, (Anotace)
E342114 Project III. , 0+5, (Anotace)
2163032 Projekt , 0+4, (Anotace)
2163011 Projekt I. , 0+5, (Anotace)
2133111 Projekt I. , 0+5, (Anotace)
2123111 Projekt I. , 0+5, (Anotace)
2113111 Projekt I. , 0+5, (Anotace)
2163034 Projekt IB II. , 0+4, (Anotace)
E123113 Projekt III , 0+10, (Anotace)
2342114 Projekt III. , 0+5, (Anotace)
2163013 Projekt III. , 0+5, (Anotace)
2132113 Projekt III. , 0+10, (Anotace)
2113113 Projekt III. , 0+10, (Anotace)
2123113 Projekt III. , 0+10, (Anotace)
2126040 Projektování termoplastových a potrubních systémů , 2+1, (Anotace)
2341004 Projektování výrobních systémů , 2+2, (Anotace)
2162024 Průmyslová vzduchotechnika , 1+1, (Anotace)
2111103 Pružnost a pevnost II , 3+3, (Anotace)
2161108 Přenosové jevy , 2+1, (Anotace)
S >
2161102 Sálavé a průmyslové vytápění , 2+1, (Anotace)
2026002 Seminární cvičení z fyziky I. , 0+2, (Anotace)
2116052 Seminář z pružnosti a pevnosti II. (1.zápis) , 0+2, (Anotace)
2346007 Seminář z technologie II. , 0+2, (Anotace)
2162064 Snižování hluku a vibrací , 2+1, (Anotace)
E111103 Strenght of Materials II , 3+3, (Anotace)
2341001 Strojírenská metrologie , 2+2, (Anotace)
2133013 Strojírenské konstruování III. , 0+2, (Anotace)
T >
2342119 Technická normalizace, jakost, metrologie , 1+4, (Anotace)
2161004 Technika prostředí , 3+2, (Anotace)
K341014 Technologie II. , 8/8, (Anotace)
2341014 Technologie II. , 2+2, (Anotace)
E341014 Technology II. , 2+2, (Anotace)
E346007 Technology II. Seminary , 0+2, (Anotace)
E341076 Technology of Automotive Production , 3+2, (Anotace)
2121016 Teoretická mechanika tekutin , 3+0, (Anotace)
2341012 Teorie a metodika obrábění , 3+2, (Anotace)
2131036 Teorie transportních strojů II. , 2+1, (Anotace)
2121023 Termomechanika , 3+2, (Anotace)
R126034 Termomechanika - seminář , 0+3, (Anotace)
2126034 Termomechanika - seminář , 0+3, (Anotace)
E121023 Thermomechanics , 3+2, (Anotace)
2131034 Tribologie , 3+1, (Anotace)
Z >
2163077 Základní experimentální metody , 1+2, (Anotace)
2112024 Základy anatomie a fyziologie I. , 3+2, (Anotace)
2162540 Základy technické akustiky , 2+1, (Anotace)
2343010 Základy technologie II. , 1+1, (Anotace)
2161564 Základy větrání , 3+1, (Anotace)
2161596 Základy vytápění , 3+1, (Anotace)
2161586 Základy zásobování teplem , 3+1, (Anotace)
2162056 Zdravotně technické instalace , 2+1, (Anotace)
2131101 Zemědělské stroje , 2+1, (Anotace)
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/61d0d833/2018-07-13/02:54)