česky  čs
english  en
Pružnost a pevnost pro technology (2111018)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:PPTEApproved:31.03.2015
Valid until: ??Range:4P+3C
Semestr:Credits:8
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Prostý tah a tlak. Základy rovinné a prostorové napjatosti. Deformační energie. Mezní stavy, pevnostní podmínky. Krut prutů kruhových průřezů. Geometrické charakteristiky průřezů. Ohyb staticky určitých i neurčitých nosníků. Průhyby nosníků. Kombinované namáhání. Namáhání při proměnném zatížení. Napjatost tenkostěnných rotačních membrán.
Teacher's
Ing. Karel Doubrava Ph.D.
Letní 2021/2022
prof. Ing. Milan Růžička CSc.
Letní 2021/2022
Ing. Karel Vítek CSc.
Letní 2021/2022
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)