česky  čs
english  en
Mechanika polymerů (2116045)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:MEPApproved:15.06.2016
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět mechanika polymerů seznamuje se základními fyzikálními a chemickými představami a stavbě makromolekulárních látek. Dále posluchače seznamuje mechanickým chováním polymerů a s matematickými modely, které toto chování popisují.
Structure
1. týden: Struktura polymerů
2. týden: Klasifikace polymerů
3. týden: Biopolymery versus průmyslové polymery
4. týden: Řetězce, sítě a krystaly
5. týden: Fázové přechody polymerů
6. týden: Deformační mechanizmy polymerů
7. týden: Tenzory napětí a deformace
8. týden: Nelineární pružnost
9. týden: Hyperelasticita
10. týden: Viskoelasticita
11. týden: Závislost na rychlosti deformace
12. týden: Funkce poškození a Mullinsův effekt
13. týden: Modely s vnitřními proměnnými
Structure of tutorial
Literarture
Meissner B, Zilvar V. (1987) Fyzika polymerů. SNTL/Alfa

Horný L. (2014) Patobiomechanika srdečněcévního systému I. díl. Studijní text ČVUT FS, dostupné online http://users.fs.cvut.cz/~hornyluk/files/Patobiomechanika-srdecnecevniho-systemu-I.pdf 
?????
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)