česky  čs
english  en
Pružnost a pevnost II A (211A103)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:PP2AApproved:29.04.2016
Valid until: ??Range:0P+0C
Semestr:Credits:2
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Křivé pruty a rámy. Silnostěnné válcové nádoby. Rotující kotouče. Kruhové desky. Vzpěr. Kombinace ohybu a vzpěru. Rozbor prostorové napjatosti a přetvoření. Krut prutů nekruhového průřezu. Základy teorie plasticity.
Structure
1) Křivé pruty a rámy
2) Silnostěnné nádoby
3) Silnostěnné nádoby. Nalisované spoje
4) Rotující kotouče. Desky
5) Vzpěr
6) Kombinace ohybu a vzpěru
7) Rozbor prostorové napjatosti a přetvoření: Napětí v rovině obecného směru
8) Rozbor prostorové napjatosti a přetvoření: Odvození deformací z posuvů
9) Krut prutů nekruhového průřezu: Pojem volného a stísněného kroucení. Základní vztahy
10) Krut prutů nekruhového průřezu: Prandtlův vrchlík. Stokesova věta. Krut prutu obdélníkového průřezu
11) Krut prutů nekruhového průřezu: Krut prutu s tenkostěnným průřezem
12) Základy teorie plasticity: Úvodní pojmy, pracovní diagram
13) Základy teorie plasticity: Určení plastické oblasti v nosníku
Structure of tutorial
1) Křivé pruty: Staticky určité konstrukce
2) Křivé pruty: Staticky neurčité konstrukce
3) Křivé pruty a rámy
4) Silnostěnné nádoby: Dimensování
5) Silnostěnné nádoby: Kroužek na hřídeli. Rotující kotouče
6) Desky
7) Vzpěr prutů. Kombinace ohybu a vzpěru
8) Kombinace ohybu a vzpěru. Rozbor prostorové napjatosti a přetvoření
9) Krut prutů nekruhového průřezu
10) Základy teorie plasticity
11) Základy teorie plasticity: Elasto-plastický ohyb
12) Základy teorie plasticity: Silnostěnná trubka v plastickém stavu
13) Zápočet
Literarture
1. Michalec a kol.: Pružnost a pevnost I, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
2. Michalec a kol.: Pružnost a pevnost II, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
3. Valenta a kol.: Pružnost a pevnost III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
Requirements
Základní pojmy statiky
Základní znalosti pružnosti a pevnosti (viz PP I 2111001)
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)