česky  čs
english  en
Hydrostatická čerpadla a převody (2121042)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:30.06.2015
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:ZCredits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět je určen studentům v navazujícím magisterském programu Strojní inženýrství, oboru Energetické stroje a zařízení. Studenti se podrobněji seznámí se základními typy hydrostatických čerpadel, jejich konstrukcí a s jejich provozními vlastnostmi. Předmět umožní studentům komplexnější orientaci v problematice volby typu, konstrukčního řešení a provozu hydrostatických čerpadel. Dále se studenti seznámí se základními typy hydrostatických a hydrodynamických převodů, jejich vlastnostmi, konstrukcí a jejich aplikacemi v praxi.
Teacher's
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Zimní 2019/2020
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Zimní 2018/2019
prof. Ing. Jan Melichar CSc.
Zimní 2017/2018
Structure
hydrostatická čerpadla, definice a rozdělení čerpadel, základní parametry hydrostatických čerpadel, rozdělení HSČ, princip činnosti a přenos energiev HSČ, vliv vlastností kapaliny na práci HSČ, charakteristiky HSČ, oblsti použití HSČ, provozní problematika HSČ, vlastnosti a konstrukční provenení čerpadel s kmitavým pohybem pracovního cyklu (čerpadla pístová a membránová), vlastnosti a konstrukční provedení čerpadel s rotačním pohybem prvku .....
Structure of tutorial
Řešení příkladů týkajících se daného přednášeného tématu
Literarture
Varchola, M.: Objemové-hydrostatcké čerpadlá, STU, Bratislava, 2003
Melichar, J.: Hydraulické a pneumatické stroje. Část čerpadla, Skriptum, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladetelství ČVUT, 2009. 139 s. ISBN 978-80-01-04383-7
Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje, konstrukce a provoz. Monografie, 1. vyd. Vydavatelství ČVUT, Praha 2002
Melichar, J., Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje, konstrukce a provoz. Monografie, 1. vyd. Vydavatelství ČVUT, Praha 2002
Melichar, J., Bláha, J.: Problematika soudobé čerpací techniky - vybrané partie. Vysokoškolská učebnice, 1. vyd. Česká technika - Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
Requirements
Výhodou je absolvování PVS předmětu Hydraulické a pneumatické stroje, ale mohou jej absolvovat všichni studenti, kteří mají zájem o informace z oboru hydraulických strojů.
Keywords
hydrostatické čerpadlo, h\dromotor, turbína, hydraulický převod
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)