česky  čs
english  en
Experiment v aplikované mechanice (2122020)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:11.05.2006
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět podává základní informace o organizaci aero a hydrodynamických experimentů od jejich přípravné fáze přes návrh, konstrukci a úpravy experimentálních zařízení až po zpracování výsledků experimentů a jejich prezentaci. Při tom je práce doplňována ukázkami zařízení i experimentů prováděných předními světovými i tuzemskými pracovišti.
Osnova
Literatura
Klíčová slova
měření tlaků, měření teplot, měření rychlostí, průtokoměry, optické metody, vizualizace proudění, aerodynamický tunel
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)