česky  čs
english  en
Základy strojírenství I (2131020)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:ZS1Schválen:16.01.2015
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje studenty se základními znalostmi potřebnými při získávání informací ze strojírenské výrobní dokumentace.
Osnova
OSNOVA PŘEDNÁŠEK:

1. Úvod předmětu, Normalizace technické dokumentace. Technické výkresy (druhy, měřítka, formáty, druhy čar, skládání výkresů). Základy technického zobrazování. Pravoúhlé promítání.
2. Kreslení náčrtů. Udávání rozměrů na výkresech. Hlavní zásady kótování. Kótovací, pomocné a odkazové čáry. Zapisování kót. Soustavy kót.
3. Zobrazování a kótování základních geometrických tvarů.
4. Zobrazování a kótování normalizovaných prvků.
5. Předepisování textury (drsnosti) povrchu na výkrese. Označování profilů a tyčí. Zobrazování a kótování závitů, šroubů, matic.
6. GPS. Přesnost rozměrů: Tolerování rozměrů, jmenovitý rozměr, horní mezní rozměr, dolní mezní rozměr, tolerance, výklad mezních rozměrů.
7. Výpočet tolerancí pro jednotlivé stupně přesnosti, toleranční jednotka, pravidlo pro určení základních úchylek děr.
8. Textura povrchu. Základní technologie výroby součástí, odlitky výkovky, svařence.
9. Základní technologie výroby součástí, součásti vyráběné obráběním.
10.Zobrazování odlitků, výkovků a svařenců.
11. Strojírenské sestavy.
12. Rozměrové obvody, rozbor jednoduché funkční vazby z hlediska aplikace rozměrových obvodů.
13. Normalizace základních strojírenských komponent, šrouby, matice, ložiska, ozubená kola, hřídele.
Literatura
POSPÍCHAL, J. Technické kreslení. ČVUT Praha.
DRASTÍK, F. Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu. MONTANEX.
Požadavky
Evidovaná účast na cvičení.
Kontrola provedení předepsaných výkresů.
Klíčová slova
Normalizace, technické kreslení, zobrazování, kótování, tolerance, úchylky, geometrické tolerance, drsnost povrchu, závity, rozměrové obvody, GPS, SEPS
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)