česky  čs
english  en
Části a mechanismy strojů II. (2131517)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:Schválen:01.04.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+4C
Semestr:*Kredity:7
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Konstrukční návrhy, konstrukční výpočty a jejich aplikace u ozubených převodů, os a hřídelů, valivých a kluzných ložisek, hřídelových spojek.


Osnova
Osnova cvičení
1) Podklady TZSI
2) Podklady STR-KPP
3) Podklady STR-IAT, TŽP, EPT
Literatura
*Švec, V.: Části a mechanismy strojů. Spoje a spojovací součásti. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002, 2008
*Švec, V.: Části a mechanismy strojů. Mechanické převody. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003
*Jančík, L.; Zýma, J.: Části a mechanismy strojů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004
*Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6, Části strojů, 1. svazek. Praha: SNTL, 1989
*Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6. Části strojů, 2. svazek. Praha: SNTL, 1990
*Moravec, V.: Konstrukce strojů a zařízení II. Čelní ozubená kola. Ostrava: Montanex a.s., 2001
*Neckářová, J.; Doskočil, L.: Potrubí a armatury. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1978
*Kugl, O. a kol.: Projekt - III. ročník. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005


Požadavky
Zápočet:
- pravidelná docházka na cvičení, průběžná aktivní činnost na cvičeních,
- vypracování a odevzdání zadaných konstrukčních úloh v souladu s požadavky na ně kladenými a v souladu s harmonogramem cvičení.
Klíčová slova
Převodové mechanismy, mechanické převody, osy, hřídele, kluzná ložiska, valivá ložiska, hřídelové spojky, pružiny, klikové mechanismy, potrubí, armatury, dimenzování, konstrukční výpočty, únosnost, životnost, spolehlivost.Převodové mechanismy, mechanické převody, osy, hřídele, kluzná ložiska, valivá ložiska, hřídelové spojky, pružiny, klikové mechanismy, potrubí, armatury, dimenzování, konstrukční výpočty, únosnost, životnost, spolehlivost.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)