česky  čs
english  en
Experimentální metody (2162070)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:28.04.2011
Valid until: ??Range:1P+4L
Semestr:*Credits:5
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Rozvinutí znalostí a dovedností z experimentální techniky v oboru technika prostředí
Teacher's
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Letní 2017/2018
Structure
Aplikace znalostí a dovedností z experimentální techniky a metodiky měření veličin vyskytujících se v oboru technika prostředí na komplexní měřicí úlohy. Při experimentech a měřeních na strojích a zařízeních za souběžného měření širokého spektra veličin je osvojována aplikace elektroniky a výpočetní techniky v měřicím procesu.
Structure of tutorial
Aplikace znalostí a dovedností z experimentální techniky a metodiky měření veličin vyskytujících se v oboru technika prostředí na komplexní měřicí úlohy. Při experimentech a měřeních na strojích a zařízeních za souběžného měření širokého spektra veličin je osvojována aplikace elektroniky a výpočetní techniky v měřicím procesu.
Literarture
Matuška, T. a kol.: Experimentální metody v technice prostředí, Nakladatelství ČVUT, Praha 2005
Requirements
Znalost základních měřicích technik
Keywords
Měření, experimentální technika, technika prostředí, vytápění, větrání, klimatizace, hluk, ochrana ovzduší
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)