česky  čs
english  en
Počítačové simulace v technice prostředí (2166003)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:25.05.2007
Platí do: ??Rozsah:0P+3C
Semestr:LKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Použití počitačových simulací při návrhu a optimalizaci zařízení techniky prostředí.
Osnova
Náplň výuky se řídí požadavky studentů v návaznosti na jejich projekty a diplomové práce.
Osnova cvičení
Náplň výuky se řídí požadavky studentů v návaznosti na jejich projekty a diplomové práce.
Literatura
Clarke, J. A. Energy Simulation in Building Design. 2nd edition. Butterworth-Heinemann, Oxford 2001. ISBN 0-750-65082-6. 362 s.
Malkawi A., Augenbroe G. (eds.) Advanced building simulation. Spon Press, New York 2003. ISBN -415-32123-9. 252 s.
Hensen J.L.M., Lamberts R. Building performance simulation for design and operation.Spon Press, London 2011. ISBN 978-0-415-47414-6. 507 s.
Požadavky
Předběžné požadavky nejsou.
Klíčová slova
počítačové simulace, vytápění, větrání, klimatizace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)