česky  čs
english  en
Letadlová technika (2222050)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:25.02.2013
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen jako úvodní předmět do letadlové techniky pro studenty bakalářského studia. Předmět slouží jako teoretická podpora k projektu a bakalářské práce z oboru letadlové techniky. První část je zaměřena na získání základních teoretických a aplikačních poznatků letecké aerodynamiky (profil, křídlo, letoun) a mechaniky letu (základní výkony a stabilita). Druhá část předmětu seznamuje se základy leteckých konstrukcí, (zatížení, dimenzování a letecké konstrukční materiály.
Osnova
1.) Zákony proudění a jejich aplikace v letectví. Mezinárodní standardní atmosféra. Aerodynamické síly a momenty
2.) Letecké profily
3.) Aerodynamika křídla. Rozložení vztlaku
4.) Aerodynamické charakteristiky letounu
5.) Rovnováha sil a letové výkony v horizontálním letu
6.) Tahové a výkonové charakteristiky, stoupání a dostup.
7.) Stabilita letu
8.) Obratová a poryvová obálka násobků zatížení, jejich konstrukce
9.) Konstrukční schémata nosných ploch. Zatížení a jeho přenos.
10.) Dimenzování nosné plochy nosníkové konstrukce pro kombinované zatížení ohyb, posouvající síla, krut. Provozní a početní zatížení
11.) Konstrukční materiály
12.) Kormidla podélného a příčného řízení, prostředky pro zvyšování vztlaku a oporu
13.) Podvozky
Osnova cvičení
1.) Zákony proudění a jejich aplikace v letectví. Mezinárodní standardní atmosféra. Aerodynamické síly a momenty
2.) Letecké profily
3.) Aerodynamika křídla. Rozložení vztlaku
4.) Aerodynamické charakteristiky letounu
5.) Rovnováha sil a letové výkony v horizontálním letu
6.) Tahové a výkonové charakteristiky, stoupání a dostup.
7.) Stabilita letu
8.) Obratová a poryvová obálka násobků zatížení, jejich konstrukce
9.) Konstrukční schémata nosných ploch. Zatížení a jeho přenos.
10.) Dimenzování nosné plochy nosníkové konstrukce pro kombinované zatížení ohyb, posouvající síla, krut. Provozní a početní zatížení
11.) Konstrukční materiály
12.) Kormidla podélného a příčného řízení, prostředky pro zvyšování vztlaku a oporu
13.) Podvozky
Literatura
1.Brož V. Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta FS ČVUT, 1981
2.Anderson, J. D. Jr: Fundamentals of Aerodynamics, McGraw-Hill, 2007
3.Slavík, S. Stavba letadel, skripta FS ČVUT, 1999
4. elektronické podklady: http://aerospace.fsik.cvut.cz/letadla1
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
Aerodynamika, letové výkony, letecké konstrukce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)