česky  čs
english  en
Air Trafic Management (2222060)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:ATMSchválen:24.04.2014
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět poskytuje základní technický přehled současných systémů a procedur v oblasti ATM/CNS. Budoucí ATM koncepty a strategie jsou prezentovány v technickém a provozním kontextu a jejich dopad na jednotlivé procesy, technologie a systémy je rozebírán.
Osnova
1) Současné systémy ATM, jejich funkční bloky a vazby
2) ATS,
3) ATFCM,
4) ASM
5) CNS systémy
6) CNS systémy
7) výměna dat s okolními ATM systémy
8) monitoring systémů a jejich technický dohled
9) ATM simulátory
10) budoucí koncepce a strategie ATM (SESAR, "Free Flight", FANS, ?)
11) EUROCONTROL - CFMU
12) FAB
13) datové aplikace ATS, AOC
Osnova cvičení
1) Letový plán, obsah, převod do elektronické podoby
2) Podpůrné systémy na středisku ŘLP Jeneč a jejich funkce
3) Aplikace ORM zpráv (mezi CFMU, AO, ATC)
4) Organizace vzdušného prostoru; tvorba tratí dle AUP
5) Analýza a modelování výkonnostních parametrů vybraných CNS systémů
6) Analýza a modelování výkonnostních parametrů vybraných CNS systémů
7) Aplikace OLDI zpráv
8) CPDLC, simulátor datalinku CDU/CMU
9) Exkurze do výcvikového střediska ŘLP v Jenči (praktická ukázka komunikace řídící vs. pseudopilot)
10) Aplikace (A)CDM; příklady; kalkulace plánovaných odletů
11) Kontrola FPL, sledování a vyhodnocení sektorové kapacity; příklady.
12) System Wide Information Management (SWIM) ? použití v praxi, výhody; příklady
13) Prezentace studentů (skupin) na téma: Nové trendy v ATM
Literatura
? Kulčák L.: Air Traffic Management, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002
? Cook A.: European Air Traffic Management: Principles, Practice, and Research, Ashgate Publishing, Ltd., 2007
? Myron Kayton, Walter R. Fried: Avionics Navigation Systems, John Wiley & Sons, 1997
Požadavky
Žádné požadavky
Klíčová slova
ATM, Letové provozní služby, Komunikační systémy, Navigační systém, Přehledové systémy, CNS,GNSS, FANS, CPDLC, ADS-B; ASAS; RNAV; ATN; ARINC
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)