česky  čs
english  en
Letecké pohonné hmoty a tribotechnika W (2223003)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:01.12.2010
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:10Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Základy tribologie ve vztahu k mazání motorů. Vlastnosti olejů a jejich zkoušení. Tvorba úsad v motoru. Vliv provozních podmínek na volbu oleje. Vlastnosti a zkoušení převodových olejů. Vlastnosti a zkoušení leteckých pohonných hmot. Použití plynných paliv pro stacionární jednotky s leteckými turbinovými motory.(Pro zaměření individuálního studia Letecké motory)
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)