česky  čs
english  en
Letecké normy a předpisy (2223004)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:01.12.2010
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:7Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Vývoj leteckých předpisů. Letecký zákon. Dohlédací orgány. Postupy certifikace, schvalování (FAR 21, Part 21). Stavební předpisy (letadla podle kategorií, motory, vrtule). Provozní předpisy. Předpisy pro vojenské letouny (MIL). Navazující předpisy pro zkoušení systémů. Prokazování shody.(Pro oborové studium Letadlová technika)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)