česky  čs
english  en
Letecká a kosmická legislativa (2223012)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:LKLSchválen:25.04.2017
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu bude probrána problematika letecké a kosmické legislativy z pohledu ICAO, EASA, ESA a národních požadavků.
Osnova
Osnova cvičení
1. Úvod do problematiky letecké legislativy
2. Působnost EASA a leteckého úřadu ČR
3. Anexy ICAO 1 - 17, předpisy L1-L17
4. Předpisy pro provozní způsobilost civilní letecké dopravy
5. Předpisy pro certifikaci civilní letadlové techniky
6. Certifikace draku
7. Certifikace pohonných jednotek
8. Kosmická legislativa
9. Legislativa pro bezpilotní prostředky
10. Šetření leteckých nehod
11. Bezpečnost letecké dopravy
12. Životní prostředí
13. Očekávaný vývoj letecké legislativy
Literatura
- Němec, V.: Letecká legislativa, 216 stran, CERM s.r.o., Brno ISBN 80-7204-366-8
- Ploch J.; Holba, K.: Letecká legislativa II, Vysoká škola obchodní, 2013
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
letecká legislativa, letecké úřady, ICAO, EASA, bezpečnost
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)