česky  čs
english  en
Oborový předmět I. (2223121)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:OP1Schválen:25.04.2022
Platí do: ??Rozsah:0P+4C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Projekt je zaměřen na zvládnutí provázaného konstrukčního problému z oblasti letadlové a kosmické techniky. Studenti pracující ve dvou až tříčlenných skupinách budou mít za úkol za pomoci moderních softwarových balíků pro CAD a CAE navrhnout a výpočty ověřit letecký konstrukční uzel.
Osnova
Osnova cvičení
Příklad typové úlohy:
Konstrukční návrh výškového kormidla. Řešení aerodynamického zatížení, aplikace aerodynamického a setrvačného zatížení na návrh konstrukce kormidla, řešení sil v mechanismu řízení kormidla.
Literatura
https://ansyshelp.ansys.com/
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/support/docs.html
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
CFD, CAD, CAE, MKP, konstrukční návrh, zatížení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)