Diplomová práce (2223995)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:16.06.2005
Valid until: ??Range:
Semestr:ZCredits:20
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cílem diplomové práce je prokázat tvůrčí inženýrské dovednosti diplomanta a jeho nebo její schopnosti individuelně řešit zadaný úkol pod vedením vedoucího diplomové práce a konzultantů. Práce na zadaném projektu vyžaduje komplexní znalosti z oboru letadlová technika. Zadání diplomové práce je udělováno podle praktických potřeb průmyslu nebo podle výzkumných záměrů university.
Structure
Literarture
Přidělena vedoucím diplomové práce podle zadaného tématu.
Requirements
Práce na zadaném projektu vyžaduje komplexní znalosti z oboru letadlová technika. K tomu je třeba absolvování předmětů:Matematika IV (MA4, 2011704)
Přenos hybnosti, tepla a hmoty (PHTH, 2181026)
Stavba letadel (SL, 2222702)
Pohon letadel (PL, 2221172)
Konstrukce a projektování letadel I (KPL1, 2221133)
Konstrukce a projektování letadel II (KPL1, 2221134)
Letadlové soustavy (LS, 2221114)
Aerodynamika (AE, 2221139)
Aerodynamika nízkých rychlostí (ANR, 2221702)
Aerodynamika vysokých rychlostí (AVR, 2221099)
Mechanika letu I (MEL1, 2221087)
Mechanika letu II (MEL2, 2221187)
Pružnost a pevnost II (PP2, 2111002)
Pevnost letadel a motorů (PLM, 2111077)
Únavová životnost letadel a motorů (UZLM, 2111078)
Spolehlivost letadlové techniky (SLTE, 2223704)
Letecké materiály (LMR, 2322039)
Projekt - letadlová technika (PRLT, 2223703)
Projekt I - stavba letadel (PRSL, 2223201)
Projekt II - stavba letadel (PRO2L, 2223203)
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 18.7.2024, 19:33 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)