česky  čs
english  en
Diplomová práce (2223996)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:01.06.2009
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:*Kredity:20
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Zadání diplomové práce je udělováno podle praktických potřeb průmyslu nebo podle výzkumných a vývojových záměrů university.
Návrh letecké konstrukce nebo její části, její aerodynamická analýza, stanovení zatížení, pevnostní kontroly, návrh technologie výroby a příprava a provedení zkoušek pod vedením vedoucího diplomové práce a konzultantů.
Osnova
Literatura
Přidělena vedoucím diplomové práce podle zadaného tématu.
Požadavky
Práce na zadaném projektu vyžaduje komplexní znalosti z oboru letadlová technika. K tomu je třeba absolvování předmětů:Matematika IV (MA4, 2011704)
Přenos hybnosti, tepla a hmoty (PHTH, 2181026)
Stavba letadel (SL, 2222702)
Pohon letadel (PL, 2221172)
Konstrukce a projektování letadel I (KPL1, 2221133)
Konstrukce a projektování letadel II (KPL1, 2221134)
Letadlové soustavy (LS, 2221114)
Aerodynamika (AE, 2221139)
Aerodynamika nízkých rychlostí (ANR, 2221702)
Aerodynamika vysokých rychlostí (AVR, 2221099)
Mechanika letu I (MEL1, 2221087)
Mechanika letu II (MEL2, 2221187)
Pružnost a pevnost II (PP2, 2111002)
Pevnost letadel a motorů (PLM, 2111077)
Únavová životnost letadel a motorů (UZLM, 2111078)
Spolehlivost letadlové techniky (SLTE, 2223704)
Letecké materiály (LMR, 2322039)
Projekt - letadlová technika (PRLT, 2223703)
Projekt I - stavba letadel (PRSL, 2223201)
Projekt II - stavba letadel (PRO2L, 2223203)
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)