česky  čs
english  en
Letecký provoz (2224005)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:01.12.2010
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:LKredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Letecký provoz jako ucelený heterogenní systém, prvky systému leteckého provozu a jejich vzájemné vazby. Legislativní otázka leteckého provozu. Mezinárodní organizace ICAO, IATA, EC aj. Letecký zákon, letecké předpisy řady L, letecké předpisy FAR, JAR. Letecká provozní dokumentace. Organizace a činnost leteckých provozních služeb (ŘLS, LIS, SAR). Organizace a provoz dopravních letišť a ZLT. Aplikace ekonomických zákonů v letovém provozu, prognostika. Globalizace světové letecké dopravy, tvorba sítí destinací. Struktura výrobců a opravárenských závodů, management. Organizace letového provozu. Obchodní otázky v civilním letectví. Ekologické aspekty leteckého provozu.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)