česky  čs
english  en
Zatížení letounu (2225001)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:ZLSchválen:06.01.2015
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznámí studenty s problematikou stanovování zatížení letounu a jeho částí. Během kurzu budou seznámeni s pevnostními požadavky na letovou způsobilost, s typy zatížení a způsoby jejich stanovování. Výklad výpočtu zatížení bude proveden včetně popisu a příkladů aerodynamických a hmotových vstupů, které jsou pro něj potřebné. Budou probrány jednotlivé případy zatížení nejen letounu jako celku, ale i jednotlivých částí draku (křídla, ocasních ploch, trupu a podvozku) a způsob prokazování jejich způsobilosti.
Osnova
1) Zkratky a symboly, stavební předpisy, souřadnicové systémy, druhy zatížení
2) Aerodynamické a hmotové podklady, mechanika letu
3) Obálky násobků, návrhové rychlosti
4) Symetrické manévry
5) Klonivé manévry
6) Zatáčivé manévry
7) Let v turbulenci
8) Zatížení křídla
9) Zatížení vodorovných ocasních ploch
10) Zatížení svislých ocasních ploch
11) Zatížení trupu a jeho vybraných částí
12) Pozemní zatížení
13) Zatížení řídících ploch a soustav řízení
14) Stanovení náhradního zatížení a pevnostní zkoušky
Osnova cvičení
1) Stavební předpisy, druhy zatížení
2) Aerodynamické a hmotové podklady, mechanika letu
3) Obálky násobků, návrhové rychlosti
4) Symetrické manévry
5) Klonivé manévry
6) Zatáčivé manévry
7) Let v turbulenci
8) Zatížení křídla
9) Zatížení vodorovných ocasních ploch
10) Zatížení svislých ocasních ploch
11) Zatížení trupu
12) Pozemní zatížení
13) Zatížení řídících ploch a soustav řízení
14) Zápočet
Literatura
1. Špunda, J.: Stavebná mechanika a pevnost letounu, VAAZ Brno, 1961
2. Novotný, P.: Zatížení letounu, ČVUT 2005
3. Lomax, Ted L.: Structural Loads Analysis fo Commercial Transport Aircraft: Theory and Practice, AIAA, 1995
Předpisy: CS-VLA, UL-2, LTF-UL, CS-22, CS-23
Požadavky
Aerodynamika a mechanika letu
Klíčová slova
Zatížení letounu, stavební předpisy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)