česky  čs
english  en
Expertní systémy (2311051)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:04.12.1996
Valid until: ??Range:2+2
Semestr:10Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Historie - příklady, architektura, pravidlové systémy, zpětné a dopředné řetězení, usuzování s nejistotou a vágností, Rete algoritmus, OPS, CLIPS, formální logika, resoluční metoda, Prolog, rámce a objektově orientované programování, modelování znalostí, OCML, znalostní inženýrství, příklady - klasifikace, diagnostika, konfigurace, plánování.(Pro oborové studium Mechatronika)
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)