česky  čs
english  en
Umělá inteligence (2311052)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:04.12.1996
Valid until: ??Range:2+1
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Historie, vymezení. Metody řešení úloh. Reprezentace znalostí. Expertní systémy. Umělé vidění. Fuzzy množiny. Jazykové proměnné. Fuzzy inference. Fuzzy regulátory. Neuron a jeho model. Druhy neuronových sítí. Učení neuronových sítí. Genetické algoritmy.(Pro oborové studium Mechatronika)
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)