česky  čs
english  en
Simulace letadlových motorů (2311096)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:SLMSchválen:07.02.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Zvládnutí sestavení simulačních modelů a jejich softwarová implementace pro letadlové motory. Návaznost na předměty v úrovni Alfa: Me I-III, PP I a II, Ma I-III, Num. mat. Cvičení zahrnuta také v projektu; aplikace látky.
Vyučující
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Letní 2022/2023
Osnova
1. Soustavy mnoha těles
2. Modelování blokovými schématy
3. Software Matlab-Simulink, Sim-Mechanics
4. Hydraulické soustavy
5. Termodynamické soustavy
6. Software NPSS
7. Elektrické soustavy
8. Modelování mnohopóly
9. Modelování kompartmenty
10. Spojování modelů kompartmenty
11. Software Modelica
12. Spojování modelů ko-simulací
13. Netradiční modelování HiL, SiL, MiL
Literatura
• Stejskal, V., Valášek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996
• Valášek, M. a kol.: Mechatronika, Vydavateltsví ČVUT, Praha 1996.
• Noskievič, P. Modelování a identifikace systémů, MONTANEX, Ostrava 1999.
• Fritzson, P.: Introduction to Modeling and Simulation of Technical and Physical Systems with Modelica, J. Wiley 2011.
• Arnold, M., Schiehlen, W. (eds.): Simulation Techniques for Applied Dynamics, Springer 2009
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)