česky  čs
english  en
Semestrální projekt (2313003)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:04.12.1996
Platí do: ??Rozsah:0+3
Semestr:9Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Náplň semestrálního projektu je individuální. Řešením projektu student prokazuje schopnost orientace v problému, který je formulován v rámcovém zadání diplomové práce. Vyžaduje se samostatný přístup při řešení úkolu.(Pro oborové studium Mechatronika)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)