česky  čs
english  en
Bakalářská práce (2313985)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:14.01.2013
Valid until: ??Range:0P+6C
Semestr:*Credits:5
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Náplň bakalářské práce je individuální. Stanoví ji vedoucí bakalářské práce. Vyžaduje se samostatný přístup k řešení úkolu.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)