česky  čs
english  en
Mechanika III.A (231A107)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:ME3ASchválen:15.06.2009
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Dynamika hmotného bodu a soustav bodů. Geometrie hmot. Dynamika tuhého tělesa. Vyvažování rotujících těles. Dynamické poměry při dvou současných pohybech. Dynamika soustav těles. Princip virtuálních prací a výkonů. Lagrangeovy rovnice II. druhu. Metoda redukce. Volné a vynucené kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Úvod do nelineárního kmitání. Kmitání soustav se 2 stupni volnosti. Stabilita pohybu. Elementární Newtonova teorie rázu. Teorie setrvačníků.
Osnova
1) Dynamika soustav hmotných bodů
2) Dynamika tuhého tělesa
3) Dynamika tuhého tělesa
4) Dynamika rovinných soustav těles
5) Dynamika rovinných soustav těles
6) Princip virtuálních prací a výkonů
7) Lagrangeovy rovnice II. druhu
8) Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti
9) Vynucené kmity soustav s 1 stupněm volnosti
10) Úvod do nelineárního kmitání
11) Kmitání soustav se 2 stupni volnosti
12) Kmitání soustav se 2 stupni volnosti. Stabilita pohybu
13) Elementární Newtonova teorie rázu. Teorie setrvačníků
Osnova cvičení
1) Dynamika hmotného bodu
2) Dynamika soustav hmotných bodů
Lab: Experimentální určení momentů setrvačnosti
PC učebna: Dynamika hmotného bodu
3) Dynamika tělesa
4) Setrvačné účinky pohybu tělesa
Lab: Vyvažování
PC učebna: Dynamika tělesa
5) Metoda uvolňování
6) Dynamika soustav těles. Dresic
Lab: Rozběh mechanismu
PC učebna: Dynamika soustav těles. Dresic
7) Princip virtuálních prací a výkonů
8) Lagrangeovy rovnice II. druhu.
Lab: Logaritmický dekrement
PC učebna: Lagrangeovy rovnice II. druhu
9) Metoda redukce
10) Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Volné kmity
Lab: Kmitání soustav se 2 stupni volnosti
PC učebna: Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti
11) Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Vynucené kmity
12) Kmitání soustav se 2 stupni volnosti
Lab: Setrvačníky
PC učebna: Kmitání soustav se 2 stupni volnosti
13) Kmitání soustav se 2 stupni volnosti. Stabilita pohybu. Ráz těles
Literatura
M. Valášek a kol.: Mechanika B, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004 - skripta.
M. Valášek a kol.: Mechanika C, 2004 - skripta v přípravě.
V. Stejskal, J. Brousil, S. Stejskal: Mechanika III, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001 - skripta.
K. Dedouch, J. Znamenáček, R. Radil: Mechanika III. Sbírka příkladů, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998 - skripta.
F.P.Beer, E.R.Johnson: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw-Hill, New York 1988.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)