česky  čs
english  en
Biomateriály a biotolerance (2323009)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:BMTSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Biokompatibilita - základní pojmy a definice. Biomateriály - přehled, užití v medicíně. Vlastnosti a struktura materiálů a jejich vztah k živému systému. Metody určení struktury a složení materiálu. Mechanické vlastnosti biomateriálů: kovy, keramika, plasty, uhlík, kompozity. Imunitní systém, testy biokompatibility, podstata vazby živé tkáně na materiál; sterilizace. Morfologie, drsnost a tribologické vlastnosti povrchu biomateriálů; vliv chemických vlastností povrchu biomateriálů a odolnosti proti korozi na biokompatibilitu. Úpravy povrchu - vytváření a aplikace tenkých vrstev a povlaků. Příklady vývoje biokompatibilního materiálu pro dřík endoprotézy (kompozit PEEK+C vlákna), srdeční pumpy (vrstva TiN), příprava a vlastnosti TiNi s plasmatickým nástřikem.
Osnova
1. Biokompatibilita - základní pojmy a definice; biomateriály - přehled, užití v medicíně. Vlastnosti a struktura materiálů - opakování.
2. Mechanické vlastnosti biomateriálů: kovy, keramika
3. Mechanické vlastnosti biomateriálů: plasty, uhlík, kompozity
4. Užívání databázových systémů (COMPENDEX, MEDLINE, WOS, PLATAN, atd.)
5. Testy biokompatibility, interakce buněk s povrchem, sterilizace
6. Interakce buněk s povrchem, testy biokompatibility, imunitní systém
7. Metody určení struktury a složení materiálu
8. Vlastnosti povrchu biomateriálů (topografické, tribologické) - vliv na biokompatibilitu
9. Vlastnosti povrchu biomateriálů (chemické), koroze) - vliv na biokompatibilitu
10. Úpravy povrchu - tenké vrstvy a povlaky
11. Vývoj biokompatibilního materiálu - dřík endoprotézy (kompozit PEEK+C vlákna), srdeční pumpa (vrstva TiN), TiNi s plasmatickým nástřikem
12. Biokompatibilita uhlíkových materiálů
Literatura
[1] Filip, P. Progresivní typy biomateriálů, Skripta, VŠB-TU Ostrava 1995
[2] Valenta, J. a kol. Biomechanika, kap. 3 (autoři Beznoska S., Lobl K.), Akademia, Praha 1993
[3] Helsen, J.A., Breme, H.J. Metals as Biomaterials, J.Willey & sons, N.Y., 1998
[4] Handbook of Biomaterials Properties, eds. Black J., Hastings G., Chapman&Hall, London 1998
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)