česky  čs
english  en
Vybrané statě z oboru (2351102)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:30.04.2009
Platí do: ??Rozsah:3P+1L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na aktuální novinky v oboru, které nejsou zařazeny do standartního výukového programu. Studenti budou seznámeni s výsledky ve výzkumu a vývoji v oboru výrobních strojů a s poznatky z konferencí a výstav.
Osnova
Obsah předmětu je průběžně inovován podle aktuálního stavu a tendencí vývoje v oboru výrobních strojů. Každá přednáška je věnována jednomu tématu, které nebylo vyučováno vůbec nebo bylo zmíněno jen stručně v základních osnovách. Přednášející jsou voleni hlavně ze specialistů Ú12135 a příležitostně budou přizváni i pracovníci stěžejních oborových firem. Složení přednášejících se každý rok mění.
Osnova cvičení
Cvičení je organizováno formou několika exkursí do firem vyrábějících výrobní stroje.
Literatura
Podklady od jednotlivých přednášejících.
Požadavky
Aktivní účast na přednáškách a exkurzích, které nahrazují cvičení. Úspěšné absolvování zkouškového testu z odpřednášené problematiky.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)