česky  čs
english  en
Konstrukce výrobních strojů (2351145)
Departments:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Abbreviation:Approved:10.05.2013
Valid until: ??Range:3P
Semestr:*Credits:4
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Konstrukční řešení pohonů tvářecích strojů, automatizačních zařízení, technologických pracovišť. Prvky automatizace z hlediska jejich možné vazby na systém tvářecích strojů. Automatizova-né výrobní systémy pro tváření. Využití CAD/CAE systémů, virtuálního prototypingu při návrhu VS a seznámení s metody a použitím Rapid prototypingu. Získání přehledu produkce OS v ČR vývoje a dalších trendů s pohledem na dlouhodobou strategii oboru.
Teacher's
Ing. Tomáš Krannich Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Jan Smolík Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
Automatizační zařízení tlakových licích strojů
Projektování technologického pracoviště tlakového lití
Příklady konstrukce periferií pro ATPTL
Dynamické vlastnosti lisovacích mechanismů
Využití CAD/CAE systémů při návrhu VS
Virtuální prototyping při návrhu TLS
Rapid prototyping. Metody a použití
Přehled ČR produkce. Oborové organizace
Postup vývoje celého OS
Nejnověší techniky vývoje strojů.
Problém ecodesignu ve stavbě OS.
Aktuální přehled oboru a trendy.
Dlouhodobá strategie oboru.
Literarture
Základy stavby výrobních strojů : Kopecký, Houša
Výrobní stroje : Houša, Rudolf
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)