česky  čs
english  en
Bakalářská práce (2353985)
Departments:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Abbreviation:Approved:06.02.2013
Valid until: ??Range:6C
Semestr:*Credits:5
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět je zaměřen na zpracování závěrečné práce v rozsahu zadaného tématu bakalářské práce. Student je seznámen s obecnými zásadami tvorby závěrečné práce a při pravidelných každotýdenních konzultacích se svým vedoucím práce postupuje v odborném řešení zadaného problému a zároveň pracuje na vlastním textu závěrečné práce. V průběhu řešení absolvuje student miniobhajoby, na kterých prezentuje rozpracovaný stav své práce.
Structure
Literarture
Literatura zadaná vedoucím práce a posléze v oficiálním zadání závěrečné práce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)