česky  čs
english  en
Manažerská teorie a praxe (2383703)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:Approved:12.05.2008
Valid until: ??Range:1P+2C
Semestr:*Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Manažerská praxe je multidisciplinární a zahrnuje kromě teoretických a exaktních postupů i tvůrčí prvky. Každá situace vyžaduje specifický přístup a tvůrčí aplikaci teoretických principů. Studenti získávají praktický pohled na manažerské činnosti. Seznamují se se souvislostmi ekonomických, obchodních a marketingových informací. Na příkladech z praxe je dokumentován význam teoretického vzdělání a jeho význam pro praktickou činnost. Zároveň studenti získávají reálný pohled na praktickou aplikaci teoretických principů v praxi, na způsob řízení pracovních kolektivů a motivaci pracovníků. Seznamují se s finančním řízením a jeho praktickou realizací, s potupy strategického plánování, s řízením výrobních a marketingových činností.
Structure
Přednášky i cvičení jsou koncipovány jako brainstorming na dané téma a jsou používány konkrétní příklady z praxe z oblasti strojírenské výroby, servisních činností a medií.
1 Úvod a představení předmětu
2 Informatika
3 Organizační struktura podniku a jeho funkce, řízení podniku
4 Firemní strategie
5 Finanční řízení podniku
6 Plánování
7 Obchod a marketing
8 Motivační systémy
9 Výroba a Logistika
10 Restrukturalizace
Structure of tutorial
Přednášky i cvičení jsou koncipovány jako brainstorming na dané téma a jsou používány konkrétní příklady z praxe z oblasti strojírenské výroby, servisních činností a medií.
1 Úvod a představení předmětu
2 Informatika
3 Organizační struktura podniku a jeho funkce, řízení podniku
4 Firemní strategie
5 Finanční řízení podniku
6 Plánování
7 Obchod a marketing
8 Motivační systémy
9 Výroba a Logistika
10 Restrukturalizace
Literarture
Učební texty ČVUT
Přednášky - prezentace
Requirements
Požadavky na udělení zápočtu: Docházka, aktivní účast, seminární práce - porovnání firem.
Zkouška zahrnuje praktické řešení příkladů praxe a teoretické znalosti v rozsahu přednášek.
Keywords
Management, manažerská praxe, finanční řízení, marketing, strategické plánování, informatika,
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)