česky  čs
english  en
Fundamentals of District Heating (E161586)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:10.01.2012
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:EN
Anotace
District heating and cooling systems with fossil and renewable sources of heat and cold. Heating nets, their hydraulics and heat losses. Delivery stations.
Vyučující
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Czech energy strategy. Fuels. Design of heat power for space heating and hot water. Types and construction of heating nets. Hydraulic calculation of heating net. Heat losses of distribution net. Stress loads and compensation of dillatations. Delivery stations. Heat cycles (Carnot, RC, ORC). Heat generators. Heating plants. Combined heat&power plants (CHP). Use of RES in district heating. Fuel cells. Cold sources and district cooling.
Osnova cvičení
Design of heat power for space heating and hot water. Heat demand. Hydraulic calculations. Heat losses. Economically optimal insulation thickness. Stress loads and dillatations. Heat cycles. Delivery stations.
Literatura
Brož, K. Zásobování teplem, ČVUT 2001.
Cikhart, J. a kol.: Soustavy CZT. SNTL Praha, 1989.
Vlach, J. a kol.: Teplárenství a tepelné sítě, SNTL Praha 1987.
Požadavky
subject Basics of Heating
Klíčová slova
district heating and cooling, combined heat and power, heating nets, heat generators
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)