česky  čs
english  en
Heating Surfaces (E162102)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:03.07.2012
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:EN
Anotace
Thermal-technical, geometric and operating characteristic of heating surfaces. Options and dimensioning of heating surfaces with respect to heating system and heated building (space).
Osnova
Heat transfer in defined space and at heating surfaces. Design solutions, materials and usability of individual heating surfaces. Experimental assignment of radiators? characteristics. Options and dimensioning of heating surfaces. New methods of heating surfaces design - optimization.
Osnova cvičení
Practise: Heat transfer in defined space and at heating surfaces. Design solutions, materials and usability of individual heating surfaces. Experimental assignment of radiators? characteristics. Options and dimensioning of heating surfaces. New methods of heating surfaces design - optimization.
Literatura
[1] Bašta, J.: Otopná tělesa - sešit projektanta č. 5. STP 2000, ISBN 80-02-01351-4, 211 s.
[2] Bašta, J.: Otopné plochy. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2001. - 328 s. - ISBN 80-01-02365-6.
[3] Bašta, J., Vavřička, R.: Otopné plochy - cvičení. Vydavatelství ČVUT. Praha 2005. s. 109, ISBN 80-01-03344-9.
Požadavky
Following requirements are demanded:
Thermal-technical, geometric and operating characteristic of heating surfaces. Option and dimensioning of heating surfaces with respect to heating system and calefactory.
Klíčová slova
Heating, Heating Surface, Radiator
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)