česky  čs
english  en
Biomechanika měkkých tkání (W11G001)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:45
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření: Cílem předmětu biomechanika měkkých tkání je seznámit posluchače s fyziologickými a mechanickými ději a stavy, které pozorujeme u měkkých tkání. Jde zejména o biomechaniku šlach, vazů, chrupavek, kůže, a gastrointestinálního, urogenitálního a oběhového systému. Bilanční rovnice mechaniky pro jednotlivé tkáně jsou doplněny o diskuzi mechanických vlastností těchto tkání a stručný přehled nejběžnějších onemocnění. Jsou ukázány změny biomechanických projevů způsobené výskytem onemocnění.
Základní témata: anatomický úvod, fyziologické principy, biomechanika ? šlach, vazů, chrupavky, kůže, gastrointestinálního, urogenitálního a oběhového systému.
Osnova
1.struktura svalu
2.mechanismus svalové kontrakce
3.reologické vlastnosti svalu
4.výkonové charakteristiky svalu
5.řízení aktivity svalu
6.svalový systém
7.svalová koordinace a kooperace u vybraných základních motorických projevů člověka
Osnova cvičení
Cílem tohoto předmětu je zevrubný výklad struktury a chování příčně pruhovaného a hladkého svalu z pohledu biomechaniky a řízení.
Literatura
B.M. Nigg, B.R. Macintosh, J. Mester. Biomechanics and Biology of Movement. Human Kinetics Publishers, 2000, ISBN 978-0736003315
Valenta J., Konvičková S., Valerián D.: Biomechanika kosterního a hladkého svalstva člověka, scriptum ČVUT FS, 1998
Požadavky
biomechanika I, biomechanika II, biofyzika
Klíčová slova
Mechanika svalu, Příčně pruhovaný, hladký sval
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)