česky  čs
english  en
Mechanika kompozitních materiálů (W11O004)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:45
Semestr:ZKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření:
Seznámit studenty s problematikou mechanicky kompozitních materiálů a analýzy
konstrukčních dílů z kompozitních materiálů.
Základní témata:
Vlastnosti a zvláštnosti kompozitních materiálů, vztahy pro napjatost a přetvoření, zobecněný
Hookeův zákon, případy symerií materiálových vlastností, transformační rovnice. Tuhost
ortotropní vrstvy kompozitu. Analýza napjatosti a přetvoření vícevrstvého kompozitu při
základních způsobech zatížení. Mikomechanika kompozitních materiálů. Mezní stavy a
porušení kompozitů. Lomová mechanika u kompozitů. Únava a životnost kompozitových
součástí. Experimentální vyšetřování napjatosti součástí z kompozitních materiálů. Vlivy
konstrukce, okraje, změny geometrie, optimalizace skladby.
Osnova
Literatura
Laš, V.: Mechanika kompozitních materiálů, ZČU v Plzni, Plzeň, 2008
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)