česky  čs
english  en
Pevnost a únavová životnost (W11O005)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cíl a zaměření:
Předmět se zabývá popisem faktorů, které ovlivňují odolnost konstrukcí vůči jejich porušení
únavou materiálu nebo křehkým lomem. Jsou podrobně popsány přístupy k hodnocení a
posuzování únavové pevnosti i časované životnosti a aspekty hodnocení spolehlivosti
konstrukcí.
Základní témata:
Cyklické vlastnosti materiálu, únavové křivky napětí a deformace, nízkocyklová únava,
vysokocyklová a gigacyklová únava, dimenzování na trvalou pevnost. Analýza faktorů
ovlivňujících únavu materiálu. Únavová odolnost reálných součástí. Kumulace poškození.
Predikce životnosti a dimenzování na omezenou životnost. Nominální a lokální metody
predikce životnosti. Uniaxiální a multiaxiální přístupy. Pravděpodobnostní náplň součinitelů
bezpečnosti. Vznik a šíření únavových trhlin. Predikce zbytkové životnosti. Bezpečnost a
spolehlivost konstrukcí.
Structure
Cyklické vlastnosti materiálu, únavové křivky napětí a deformace, nízkocyklová únava, nízkocyklová únava, dimenzování na trvalou pevnost. Kumulace poškození. Predikace životnosti. Nominální a lokální metody predikce. Vznik a šíření únavových trhlin. Predikce zbytkové životnosti. Bezpečnost a spolehlivost konstrukcí.
Structure of tutorial
Zvládnout postupy hodnocení strojních částí vůči únavovému porušení a křehkému lomu.
Aplikovat tyto přístupy pro MKP výpočty cyklických nebo stochastických změn tenzorů deformací a napětí.
Literarture
Růžička, M-Hanke.M.-Rost M.: Dynamická pevnost a životnost. skripta ČVUT v Praze, 2. vyd., 1992
Růžička,M, Fidranský J. : Pevnost a živonnost letadel, skripta ČVUT v Praze, 2000
(mechanika.fsid.cvut.cz)
Requirements
Znalost základních předmětů pružnosti a pevnosti konstrukcí a vlastnostech materiálů.
Keywords
navrhování na únavu, lomová mechanika, kumulace poškození
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)